Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

"Meie arvutiõpik" I osa

Autorid: Sergei Solovjov, Aleksei Andašev, Peep Abel

 

    Sissejuhatus.................................................................................................
3
Autoritest......................................................................................................
4
1. Esimene tutvus arvutiga...............................................................................
9
Mis on personaalarvuti.....................................................................................
9
Arvuti mälu ühikud..........................................................................................
10
Personaalarvuti riistvara...................................................................................
11
Laua- ja sülearvutid......................................................................................
11
Tahvelarvutid ja nutitelefonid..........................................................................
11
Põhiplokk....................................................................................................
11
Emaplaat.................................................................................................
12
Protsessor...............................................................................................
12
Operatiivmälu............................................................................................
12
Andmekandjad ja nende lugejad....................................................................
13
Kõvaketas................................................................................................
13
Diskett ja kettaseade................................................................................
13
CD, DVD ja Blu-Ray, nende lugemiseks ja kirjutamiseks vajalikud seadmed..
13
Mälupulk..................................................................................................
14
Andmekandjate ja operatiivmälu koostöö........................................................
15
Sisend- ja väljundseadmed..............................................................................
16
Hiir ...........................................................................................................
16
Hiirekursor................................................................................................
16
Mida hiirega teha saab..............................................................................
17
Klaviatuur....................................................................................................
17
Teksti sisestamine klaviatuurilt...................................................................
17
Kuvar..........................................................................................................
20
Printer........................................................................................................
22
Tindiprinter...............................................................................................
22
Laserprinter..............................................................................................
22
Maatriksprinter..........................................................................................
22
Skanner......................................................................................................
22
Bürookombainid...........................................................................................
23
Digikaamera................................................................................................
23
Võrguseadmed............................................................................................
24
ID–kaardilugeja............................................................................................
25
Seadmete ühendamine arvutiga.....................................................................
25
Arvuti tarkvara.................................................................................................
26
Andmed......................................................................................................
26
Mida tähendab mõiste „andmed”.................................................................
26
Andmete vorming......................................................................................
26
Programmid.................................................................................................
27
Mis on arvuti programm.............................................................................
27
Süsteemsed ja rakendusprogrammid..........................................................
27
Rakendusprogrammid................................................................................
27
Süsteemsed programmid...........................................................................
28
Windows ja selle versioonid..........................................................................
28
Mis on programmi versioon........................................................................
28
Windowsi levinud versioonid.......................................................................
29
Operatsioonisüsteem Linux...........................................................................
29
Linuxi väljaanded.......................................................................................
29
Arvuti kasutamine erinevate töökeskkondade korral.........................................
30
Tarkvara hankimine......................................................................................
31
Põhilised tegevused töökeskkonnas.................................................................
32
Arvuti sisselülitamine....................................................................................
32
Kuidas arvutit sisse lülitada........................................................................
32
Arvuti käivitumine......................................................................................
32
Töölaud.......................................................................................................
33
Mis on töölaud..........................................................................................
33
Windowsi töölaud........................................................................................
34
Ikoonid.....................................................................................................
34
Kaustad...................................................................................................
34
Vidinad....................................................................................................
35
Windowsi töölaual asuvad standardsed ikoonid ja kaustad............................
35
Tegumiriba...............................................................................................
35
Linuxi töölaud..............................................................................................
37
Töö rakendusprogrammidega........................................................................
38
Rakendusprogrammi käivitamine................................................................
38
Töö rakendusprogrammis...........................................................................
39
Rakendusprogrammist väljumine................................................................
40
Arvuti väljalülitamine.....................................................................................
40
Miks ei tohi arvutit lihtsalt välja lülitada.........................................................
40
Kuidas arvutit välja lülitada..........................................................................
41
Kordamisküsimused........................................................................................
43
Praktilised ülesanded......................................................................................
44
2. Suhtlemine arvutiga.....................................................................................
45
Operatsioonisüsteemi kasutajaliides.................................................................
45
Mis on kasutajaliides....................................................................................
45
Aknad.........................................................................................................
45
Akende liigid.............................................................................................
45
Akende kasutamine..................................................................................
46
Akna suuruse muutmise nupud..................................................................
48
Dialoogiakna elemendid.............................................................................
49
Vaikeväärtused.........................................................................................
49
Menüü........................................................................................................
53
Mis on arvuti menüü..................................................................................
53
Kuidas kasutada arvuti menüüd..................................................................
53
Peamenüü...................................................................................................
54
Windowsi peamenüü.................................................................................
55
Linuxi peamenüü.......................................................................................
56
Menüüriba................................................................................................
57
Omamenüü..............................................................................................
58
Käsunupud ja tööriistaribad...........................................................................
58
Mis on käsunupud.....................................................................................
58
Käsunuppude liigid....................................................................................
58
Tööriistaribad............................................................................................
59
Kombineeritud menüüd.................................................................................
60
Töölaua häälestamine...................................................................................
61
Töölaua kujunduse valik.............................................................................
61
Arvuti töölaua taust...................................................................................
63
Ekraanisäästja..........................................................................................
64
Nupp Rakenda..........................................................................................
65
Windowsi elementide häälestuste muutmine...............................................
65
Ubuntu kujunduse häälestamine.................................................................
67
Töölaua ikoonide korrastamine...................................................................
69
Windowsi tegumiriba häälestus..................................................................
70
Vidinate häälestus....................................................................................
72
Ubuntu paneelide ja vidinate häälestus........................................................
72
Arvuti spikrid...................................................................................................
73
Kellelt küsida abi arvutiga töötades................................................................
73
Windows 7 abiinfosüsteem...........................................................................
73
Windowsi abiinfosüsteemi käivitamine.........................................................
73
Windows 7 abiinfosüsteemi avaleht.............................................................
73
Windows 7 abiinfosüsteemi sisukord..........................................................
74
Lisainfo otsimine.......................................................................................
74
Vaadeldud päringute sirvimine....................................................................
75
Lisateabe saamine Windowsi veebilehelt.....................................................
75
Windows Vista abiinfosüsteem......................................................................
76
Windows XP abiinfosüsteem.........................................................................
77
Windows XP ingliskeelse spikri kasutamine................................................
78
Lisainfo otsimine.......................................................................................
78
Ubuntu abiinfosüsteem.................................................................................
79
Ubuntu abiinfosüsteemi käivitamine............................................................
79
Ubuntu abiinfosüsteemi ülesehitus ja sisukord.............................................
79
Estobuntu juhend......................................................................................
80
Täiendavad spikrid........................................................................................
81
Rakendusprogrammide abiinfosüsteemid........................................................
81
Rakendusprogrammide abiinfosüsteemi avamine...........................................
81
Lõbusad abimehed....................................................................................
82
Kordamisküsimused.......................................................................................
83
Praktilised ülesanded......................................................................................
84
3. Failid, kaustad ja teegid...............................................................................
85
Failistruktuur..................................................................................................
85
Failid..........................................................................................................
85
Failide nimelaiendid...................................................................................
85
Kaustad......................................................................................................
86
Mis on failistruktuur......................................................................................
87
Andmekandjate tähised ja nimed...................................................................
87
Faili täielik nimi............................................................................................
88
Teegid.........................................................................................................
88
Orienteerumine arvuti kaustade ja failide struktuuris........................................
89
Arvuti juurkaust ja kasutaja dokumentide hoidla...........................................
89
Arvuti failistruktuuri sisenemine..................................................................
89
Kausta valik..............................................................................................
91
Faili valik..................................................................................................
93
Failide vaaterežiimid..................................................................................
94
Windows Explorer........................................................................................
95
Ubuntu failihaldur Dolphin..............................................................................
97
Kuidas määrata kaustade ja failide mahtu......................................................
97
Kaustade ja failide otsing..............................................................................
99
Failide indekseerimine..............................................................................
100
Otsing Windows XP keskkonnas...............................................................
102
Otsing Ubuntu keskkonnas.......................................................................
102
Kordamisküsimused.......................................................................................
103
Praktilised ülesanded.....................................................................................
104
4. Faili- ja kaustatoimingud.............................................................................
105
Failitoimingud rakendusprogrammides.............................................................
105
Uue dokumendi loomine...............................................................................
106
Dokumendi salvestamine.............................................................................
107
Dokumendi avamine....................................................................................
109
Uue kausta loomine rakendus­programmides.................................................
110
Töö mitme dokumendiga korraga..................................................................
112
Mitme dokumendi üheaegne kasutamine....................................................
112
Dokumendi valik avatud dokumentide hulgast..............................................
112
Dokumendi sulgemine.................................................................................
113
Peamised faili- ja kaustatoimingud...................................................................
114
Uue kausta loomine.....................................................................................
115
Failide ja kaustade märgistamine..................................................................
117
Failide ja kaustade kopeerimine ning teisaldamine.........................................
118
Failide ja kaustade kopeerimine.................................................................
118
Failide ja kaustade ümberpaigutamine ehk teisaldamine .............................
120
Vahepuhver ehk lõikelaud kopeerimisel ja teisaldamisel...............................
121
Failide ja kaustade kopeerimine ning teisaldamine hiirega vedades...............
122
Failide ja kaustade kopeerimine ning teisaldamine otse valitud kausta...........
124
Mälupulga või välise kõvaketta kasutamine failide üleviimiseks
ühest arvutist teise...................................................................................
125
Failide kirjutamine plaadile...........................................................................
127
Failide ja kaustade ümbernimetamine...........................................................
129
Failide ja kaustade kustutamine...................................................................
130
Kustutatud failide ja kaustade taas­tamine ning lõplik kustutamine..................
131
Otseteede loomine töölaual..........................................................................
132
Mis on otseteed.......................................................................................
132
Otsetee loomine programmidele................................................................
133
Failile või kaustale otsetee loomine............................................................
133
Otsetee kustutamine................................................................................
134
Kordamisküsimused.......................................................................................
135
Praktilised ülesanded.....................................................................................
136
5. Arvutivõrgud ja Internet...............................................................................
137
Arvutivõrkude olemus......................................................................................
137
Mis on arvutivõrk.........................................................................................
137
Kohtvõrgud.................................................................................................
138
Võrku sisselogimine.................................................................................
138
Kohtvõrgu struktuur..................................................................................
139
Juurdepääs võrgus olevatele arvutitele........................................................
139
Kodurühm................................................................................................
141
Juurdepääs kaitstud võrguressurssidele......................................................
142
Arvuti ressursside andmine ühiskasutusse.................................................
142
Internet.........................................................................................................
144
Kõige tuntum laivõrk?Internet.....................................................................
144
Interneti põhimõtted.....................................................................................
144
Mis on Internet.........................................................................................
144
Interneti tööpõhimõtted.............................................................................
145
Interneti aadressid....................................................................................
145
Internetiühenduse loomine.........................................................................
147
Interneti kasutusvõimalused.........................................................................
148
Elektronpost............................................................................................
148
Veeb.......................................................................................................
148
Meililistid.................................................................................................
149
Foorumid ja kommentaariruumid................................................................
149
Suhtlemine Interneti vahendusel.................................................................
150
Suhtluskeskkonnad ja sotsiaalsed võrgustikud............................................
151
ID–kaardi kasutamine Internetis.................................................................
151
Teised Interneti võimalused.......................................................................
151
Veebilehekülgede lehitsemine.........................................................................
152
Veebilehitsemise põhimõtted........................................................................
152
Mis on veebilehitseja................................................................................
152
Veebilehitseja käivitamine.........................................................................
152
Veebis liikumine..........................................................................................
152
Veebileheküljeni jõudmine selle aadressi järgi.............................................
152
Külastatud veebilehekülgede lehitsemine....................................................
152
Veebiaadresside salvestamine...................................................................
155
Veebilehekülgede salvestamine....................................................................
156
Veebilehekülgede salvestamine arvutisse...................................................
156
Salvestatud lehekülgede vaatamine............................................................
158
Info otsing Internetist...................................................................................
160
Otsing veebilehelt........................................................................................
162
Ettevaatust!................................................................................................
162
Kordamisküsimused.......................................................................................
163
Praktilised ülesanded.....................................................................................
164
6. Suhtlus Internetis.........................................................................................
165
Elektronpost..................................................................................................
165
Mis on elektronpost.....................................................................................
165
Elektronposti võimalused.............................................................................
165
Elektronposti probleemid..............................................................................
166
Elektroonse kirjavahetuse kirjutamata reeglid (netikett)...................................
167
Rämpspost ja selle vältimine........................................................................
168
Meiliaadress ja meilipostkastid........................................................................
170
Meiliaadressi kuju.......................................................................................
170
Meiliaadressi saamine.................................................................................
170
Meilipostkast oma koolis või asutuses..........................................................
170
Tasuta postkastid........................................................................................
170
Meilikonto loomine......................................................................................
171
Elektronkirjadega tegelemine veebipõhiselt.......................................................
174
Sisenemine meiliserverisse..........................................................................
174
Kirjade lugemine.........................................................................................
175
Kirja koostamine ja saatmine.......................................................................
176
Kui kiri ei jõua kohale..................................................................................
176
Kirjale vastamine ja kirja edasisaatmine........................................................
177
Kirjavahetuse korrastamine..........................................................................
178
Kirjade kustutamine.....................................................................................
181
Kontaktandmete haldamine..........................................................................
182
Meiliserverist väljumine................................................................................
183
Meiliprogrammid............................................................................................
184
Meiliprogrammi käivitamine..........................................................................
184
Meiliprogrammi ülevaade..............................................................................
185
Kirjade lugemine.........................................................................................
186
Põhilised toimingud meiliprogrammis............................................................
186
Kirja kirjutamine, kirjale vastamine ja kirja edastamine....................................
187
Kirjade kustutamine ning kirjavahetuse korrastamine......................................
187
Kontaktide haldamine meiliprogrammis.........................................................
189
Kiirsuhtlus Internetis.......................................................................................
190
Mis on kiirsuhtlus........................................................................................
190
Suhtlus Live Messenger’i abil.......................................................................
190
Kasutajakonto Windows Live’i ID loomine...................................................
191
Suhtlemine sõpradega Live Messenger’is...................................................
192
Suhtlusprogramm Skype..............................................................................
193
Mis on Skype..........................................................................................
193
Kõned ja tekstisuhtlus Skype’is.................................................................
194
Sotsiaalsed võrgustikud..................................................................................
195
Mis on sotsiaalsed võrgustikud.....................................................................
195
Mida sotsiaalsetes võrgustikes teha saab......................................................
195
Mida võrgustikes suheldes teadma peab.......................................................
196
Suhtlus erinevate võrgustike vahel.................................................................
196
Kordamisküsimused.......................................................................................
197
Praktilised ülesanded.....................................................................................
198
7. Arvutigraafika..............................................................................................
199
Graafiliste kujutiste liigid.................................................................................
199
Raster- ja vektorgraafika...............................................................................
199
Rastergraafika programmid...........................................................................
200
Vektorgraafika programmid...........................................................................
200
Joonistamine programmis Paint.......................................................................
201
Programmi Paint tööpiirkond........................................................................
201
Paint’i tööriistad..........................................................................................
201
Joonistatavad kujundid.................................................................................
202
Joonise mõõtmete määramine......................................................................
202
Värvide valik................................................................................................
203
Värvi valik värvikastist...............................................................................
203
Värvi valik jooniselt...................................................................................
203
Tööriistade ja kujundite häälestus.................................................................
204
Teksti sisestamine......................................................................................
204
Pildi suurendamine ekraanil..........................................................................
205
Joonistamise lisavõimalused........................................................................
205
Ekraanipildi lugemine ja töötlemine..................................................................
206
Akna sisu lugemine graafikaprogrammi.........................................................
207
Fototöötlus arvutis..........................................................................................
208
Mis on fototöötlus........................................................................................
208
Foto avamine fototöötlusprogrammis.............................................................
208
Foto pööramine...........................................................................................
209
Foto salvestamine.......................................................................................
210
Pildi suuruse muutmine...............................................................................
210
Kontrastsuse parandus................................................................................
212
Äärte kärpimine...........................................................................................
214
Punasilmsuse eemaldamine.........................................................................
215
Kordamisküsimused.......................................................................................
216
Praktilised ülesanded.....................................................................................
217
    Aineregister.................................................................................................
218
    Ingliskeelne aineregister (Index).................................................................
222

Sisukord