Tähelepanu: avaneb uues aknas. PDFPrindiSaada link

"Meie arvutiõpik" I osa

Autorid: Sergei Solovjov, Aleksei Andašev, Peep Abel

Sisututvustus

Käesolev õpik on mõeldud põhikoolile arvutikasutamise põhimõtete tundmaõppimiseks. Õpik valmis Eesti ja Läti spetsialistide koostööna spetsiaalselt Eesti põhikooli jaoks.

Õpik koosneb kahest osast. Käesolev esimene osa käsitleb arvuti riist- ja tarkvara põhitõdesid, Windowsi ja Linuxi töökeskkondade, kohtvõrkude, Interneti, elektronposti ja suhtlusvõrgustike ning arvutigraafika kasutamist. „Meie arvutiõpik” jätkab autorite varem koostatud arvutiõpikute tööd arvutialaste põhitõdede selgitamisel. Õpikus on palju illustratsioone ning rohkelt konkreetseid näiteid. Isegi kõige lihtsamad toimingud on näidete abil lahti seletatud. Keerulisemate kohtade selgitamisel on kasutatud näitlikke võrdlusi.

Kuna õpiku näidetes on kasutatud erinevaid tarkvarasid, on see ka näidete juures lehekülje servas vastavalt tähistatud.

Struktuur

Iga peatüki alguses on loetletud teadmised ja oskused, mis õpilane selle peatüki õppimisel omandab. Iga peatüki lõpus on kontrollküsimused ja praktilised ülesanded. Kui õpilane oskab vastata kontrollküsimustele ja täita praktilisi ülesandeid, on ta õpikus esitatud teadmised ja oskused omandanud.

Õpiku lõpus on eesti- ja ingliskeelne aineregister. Aineregistrid sisaldavad viiteid põhimõistete kirjelduste asukohale õpikus. Ingliskeelses aineregistris on ka ingliskeelsete mõistete eestikeelsed vasted.

Õpikeskkond

Õpiku sisu aitab paremini omandada Tiigrihüppe Sihtasutuse toetusel valminud õpikeskkond, mis asub õpiku väljaandja veebilehel edit.ee. Õpikeskkond on õpikule täienduseks, sisaldades  uudiseid, selgitusi, viiteid juhenditele ja artiklitele. Õpikeskkonnas on ka kordamisküsimused koos näpunäidete ja vastustega ning praktilised ja testülesanded.